Przejdź do treści
Wieża-archiwum 22 lutego - 15 marca

Wystawa: CORPORIS Marian Stępak

Kolejna wystawa w Galerii Wieża Ciśnień jest związana z pracami prof. Mariana Stępaka z Zakładu Plastyki Intermedialnej w Toruniu. W swojej twórczości zajmuje się obiektem, tkaniną, malarstwem i performance’em. Jest autorem ponad sześćdziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.

Róża wiatrów, tkanina eksperymentalna,2014 r

Artysta o wystawie w Wieży Ciśnień: „Zaprezentuję prace z ostatnich kilku lat, a spora ich część pochodzi z 2018 r. Jest to wybór z obecnego stanu mojej fascynacji tym, co spotykam na drogach mojej egzystencji. Tytuł ekspozycji wziął się z ostatniego, bardzo rozbudowanego cyklu pt. „Corporis”. Są to przestrzenne obiekty zbudowane ze zużytych ubrań. Ma to odzwierciedlenie w sytuacjach, które interesują mnie od czasu realizacji pracy dyplomowej w 1983 r., czyli eksploatowanie sytuacji związanych z materiami, które zakończyły swoje użyteczne funkcje dla człowieka.

Na wystawie w cyklu pt. „Corporis”, czyli czegoś co jest najbliższe naszemu ciału, powrócę ponownie do zdegradowanych ubrań, ale zaprezentuję także ostatnie prace z obszernego cyklu pt. „Skarpetki”, zapoczątkowanego w 2004 r. Wcześniej tworzyłem prace półprzestrzenne z wykorzystaniem tej części naszej garderoby, zwykle nazywane obrazami tekstylnymi. Natomiast nowe wątki z tego cyklu – zdjęcia suszących się skarpetek na kaloryferze zacząłem wykonywać na swój własny użytek, jako czynność powtarzającą się permanentnie. Oprócz tego typu fotografii pokazane zostaną także notacje z wielowątkowego zestawu nazwanego „Sytuacje zastane”, który kontynuuję od kilkunastu lat. To przypadkowe napotykane obiekty lub zjawiska, bez jakiejkolwiek ingerencji, rejestrowane fotograficznie lub w formie plików wideo. Pochodzą one zwykle z notacji w przestrzeniach otwartych, ale niekiedy także z wnętrz, w tym również z własnego mieszkania. Były one anektowane i zapisywane jako sytuacje artystyczne. Przynajmniej w momentach, w których następowało swoistego rodzaju zaskoczenie (zauroczenie), że coś, na co możemy się natknąć w swoim otoczeniu może być postrzegane jak celowo zaaranżowane na potrzeby sztuki”.

Marian Stępak urodził się w 1957 r. w Koronowie. Studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom artystyczny zrealizował w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w 1983 r.
W roku 1991 r. zainicjował działalność galerii Nad Wisłą w Toruniu, która funkcjonuje do chwili obecnej, zorganizował w niej ponad 170 wystaw. W 1992 r. został współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych „i…”, a w 2007 r. powołał do życia Festiwal Perfromance „Koło Czasu”.
Jest autorem koncepcji Interdyscyplinarnych Spotkań Studentów „Giartino – Ogród Sztuki”, realizowanych w Toruniu i od 2018 r. współprowadzi festiwal performance dla młodych twórców pn. „Kick Off Perfo”. Od 2016 r. kurator Galerii NURT w Okręgu Toruńskim ZPAP.