Przejdź do treści
Wieża-archiwum wystawa czynna do 2 września

Wystawa malarstwa współczesnego „Deski-Obrazy-Słowa”

Galeria CKiS Wieża Ciśnień w lipcu będzie czynna od środy do piątku, w godzinach 14.00 – 18.00.

Nowosielski, Dwurnik, Tarasewicz – między innymi prace tych wyjątkowych artystów będziecie mogli zobaczyć w Galerii CKiS Wieża Ciśnień już 10 czerwca.

Zapraszamy na wystawę malarstwa współczesnego z Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach. Kolekcja malarstwa polskiego tam tworzona, powstaje z inspiracji Michała Kruszony – wizjonera, globtrotera, fotografa i pisarza w jednej osobie. Impulsem do jej budowania stał się zachwyt nad „zwykłą, biedną” deską podniesioną przez Tadeusza Kantora do rangi dzieła sztuki.

Andrzej Szewczyk, Palaksz, 1989, olej na desce, wym. 53,0 x 40,0 cm, nr inw. MZGA 3273

W zbiorach muzeum znajduje się około tysiąca ikon prawosławnych, a w dialog z nimi wchodzą gromadzone tam również dzieła sztuki współczesnej. Motywem łączącym obie kolekcje jest deska użyta jako malarskie podobrazie. We wspomnianym dialogu uwidaczniają się relacje między malarstwem wywodzącym się zarówno z tradycji Wschodu, prawosławia, jak i tradycji zachodnioeuropejskiej, obecnej w Polsce za sprawą wpływów Kościoła rzymskokatolickiego. Nurty, które wyrosły na ich gruncie, spotykają się ze sobą i wzajemnie się przenikają. Z jednej strony są to konstruktywizm i suprematyzm z jego apogeum w postaci Czarnego Kwadratu Kazimierza Malewicza, z drugiej zaś kierunki powstałe w wyniku przemian społeczno-kulturowych na Zachodzie Europy, m.in. dadaizm, surrealizm czy konceptualizm. Kolekcja Muzeum – Zamku Górków nie daje jednak pełnego obrazu współczesnego malarstwa polskiego – jest to raczej dotknięciem tematu.

Wystawa w Galerii CKiS Wieża Ciśnień prezentuje wybór z szamotulskich zbiorów – w większości znane nazwiska reprezentowane skromnymi formatami. Deska wymusza bowiem inny rodzaj skupienia, swoistą celebrację pracy. Ekspozycja zawiera dzieła takich uznanych twórców, jak: Małgorzata Andrzejewska, Jan Berdyszak, Tadeusz Brzozowski, Marek Chlanda, Monika Chlebek, Ignacy Czwartos, Edward Dwurnik, Janina Kraupe, Piotr Lutyński, Zbigniew Makowski, Jarosław Modzelewski, Jerzy Nowosielski, Grzegorz Ratajczyk, Józef Robakowski, Erna Rosenstein, Adam Rzepecki, Waldemar Rudyk, Jacek Rykała, Tomasz Siwiński, Andrzej Szewczyk, Grzegorz Sztwiertnia, Leon Tarasewicz, Marek Sułek.

Na wystawie zostanie zaprezentowana po raz pierwszy praca Tadeusza Brzozowskiego „Piszczek” z 1982 roku ze zbiorów Stanisława Kośmińskiego.

Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 2007, olej na desce, wym. 34,0 x 34,0 cm

„Sądzę, że dobór dzieł prezentowanych na wystawie może być dla widza sporym zaskoczeniem. Można ją postrzegać jako swego rodzaju papierek lakmusowy zanurzony w różnorodności i ujawniający szeroki wachlarz tendencji sztuki od lat 40. XX wieku do dziś. Najprostszy podział zauważalny w tej kolekcji to podział na malarstwo abstrakcyjne i figuratywne. Odzwierciedla on kolejne możliwe rozróżnienie, zależne od podejścia autorów do sfery sacrum i profanum (…) Popatrzmy na tę kolekcję bez uprzedzeń i oczekiwań. Znajdźmy obraz odpowiedni dla siebie i stańmy się na chwilę papierkiem lakmusowym. Zobaczymy, jak zabarwi się nasze widzenie świata, jak zmieni się nasza świadomość. Jeśli tak się stanie, autentycznie doświadczymy sztuki. Czego sobie i Państwu życzę”.

Piotr Lutyński, kurator wystawy

Erna Rosenstein, Pomnik, 1996, olej na sklejce, wym. 43,0 x 42,5 cm, nr inw. MZGA 3310

„Miejsce powstania jedynej w Polsce kolekcji współczesnego malarstwa na desce jest nieprzypadkowe. W Szamotułach znajduje się jeden z największych w Polsce zbiorów prawosławnych ikon. Anonimowe deski z dawnych wieków zyskały nowy wyraz w konfrontacji ze współczesnym malarstwem. Bezimiennym mistrzom, z ich głęboko abstrakcyjnymi wyobrażeniami, towarzyszą teraz prace wybitnych polskich artystów współczesnych. Nazwiska tej miary co Tadeusz Brzozowski, Jerzy Szewczyk, Erna Rosenstein, Józef Robakowski, Janina Kraupe czy Leon Tarasewicz i Edward Dwurnik są fundamentem każdej kolekcji współczesnego malarstwa. Muzea, w których można oglądać prace tych artystów, to miejsca wyjątkowe, przeznaczone dla najbardziej wymagających odbiorców sztuki. Plejadę mistrzów uzupełniają w szamotulskiej kolekcji twórcy młodszego pokolenia o już uznanych nazwiskach, a wśród nich Piotr Lutyński i Grzegorz Sztwiertnia.

(…) Wrażliwy odbiorca dostrzeże w deskach inspiracje charakterystyczne dla polskiej sztuki współczesnej. W szamotulskim muzeum staje się ona pośrednikiem, który może przekazać odbiorcom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia. Prezentujemy sztukę najwyższą utrwaloną na biednym kantorowskim przedmiocie, jakim jest deska”.

Michał Kruszona, kurator wystawy

Wernisaż: 10 czerwca, godz. 18:00, wstęp wolny
Oprowadzanie kuratorskie: 10 czerwca godz. 19:00 – Michał Kruszona i Piotr Lutyński
Wystawa czynna do 2 września, bilet 5 zł

Wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum Zamku Górków w Szamotułach.