Przejdź do treści
Wieża-archiwum 17 stycznia - 7 lutego 2020

WYSTAWA POPLENEROWA: „Widzieć +∞- Wierzyć” Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne Licheń 2019

„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca” (J 14, 9).

Remigiusz Dobrowolski "Trzy dni ciemności 1 (Maryja płacząca z różańcem i gromnicą oraz pejzaż z zaćmieniem słońca”, akryl, technika własna, 80x100, 2019

Remigiusz Dobrowolski

    To kolejne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraz z Domem Zakonnym Zgromadzenia Ojców Marianów w Licheniu Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne Licheń 2019 zatytułowałem „Widzieć +∞- Wierzyć”. Widzenie i wiara wrzucone w nieskończoność miało pokazywać dwa porządki, dwie perspektywy, które wpływają na nasz sposób odbioru świata. Mógłbym także powiedzieć, że miałem potrzebę namówić twórców, żeby pokazać to, co się widzi, ale też zobaczyć to, czego nie widać.

Kategoria widzenia tak silnie determinująca nasze obecne doświadczenie, wynikające z dominacji kultury wizualnej powszechnie stara się uchylać inne sposoby poznawania świata. Widzenie jest często najważniejszym doświadczeniem kultury zachodniej, wiążącej się pośrednio z przeświadczeniem, że obraz jest także źródłem wiedzy. Stąd potrzeba we mnie, przeciwstawienia obrazowi ukrytej struktury świata. Zwrócenia uwagi na porządek wiary jako doświadczenia duchowego, który jest opozycją poznania egzystencjalnego.

Szymon Ćwikliński "Archanioł”, tempera, olej, 100x80 cm 2019 r.

Szymon Ćwikliński

Ponieważ chciałem, żeby oba porządki nie funkcjonowały jako binarne walory komplikując temat spotkania wpisałem je w obszar bezkresu. Znak nieskończoności rozdzielający obie kategorie w popularnym ujęciu uważany jest jako równoznaczny z wiecznością i „byciem” poza czasem. W eschatologii chrześcijańskiej Wieczność oznacza m.in. wiarę w pośmiertne życie wieczne. Zwolennicy istnienia wieczności, między innymi Arystoteles, uważali, że materia, siły i czas muszą istnieć wiecznie.

Witold Adamczyk „Eucharystia”, akryl, złoto płatkowe, płótno, deska, 50x50cm, 2019

Witold Adamczyk

Motto rozpoczynające to krótkie wyjaśnienie sugeruje, że słowa wypowiedziane przez Jezusa mogą oznaczać, że Bóg objawił się nie tylko w Słowie, lecz również w Obrazie. Jak zwraca uwagę Zbigniew Treppa odpowiedzią jest Całun turyński i Chusta z Manoppello czy inne powstałe w wyniku objawień przedstawienia.
Zdaniem autora książki „Całun turyński. Fotografia Niewidzialnego?” tajemnica widzialności Boga to próba odpowiedzi na pytanie o konsekwencje, jakie dla wierzących ma paradoks Wcielenia: objawienie niewidzialnego Boga w widzialnej postaci. Rzeczywistości niejawnej w wizualnym wymiarze. Bez wątpienia duża część prac powstałych w wyniku OSA, które odbyło się dniach 19-28 sierpnia 2019 w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu ma także takie aspiracje.

 

Robert Brzęcki

Wystawa jest efektem Ogólnopolskiego Spotkania Artystycznego Licheń 2019 zatytułowanego „Widzieć +∞- Wierzyć” („Widzieć plus minus nieskończoność Wierzyć”).

Na wystawie zobaczymy prace: Doroty Tołłoczko-Femerling, Magdaleny Szadkowskiej, Agnieszki Godszling, Katarzyny Kaniewskiej, Adama Molendy, Jarosława Skutnika, Tomasza Olszewskiego, Tomasza Matusewicza, Witolda Adamczyka, Pawła Napierały, Szymona Ćwiklińskiego, Remigiusza Dobrowolskiego, Dawida Tatarkiewicza.

Agnieszka Godszling „Serce świątyni”, tkanina artystyczna, 2019

Agnieszka Godszling

 

„Widzieć +∞- Wierzyć” Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne Licheń 2019 – wernisaż