Przejdź do treści

Dotknij Teatru na ekranie 2018

 

Nie ma
Dziecko
Wariat
Porwać się na życie
Cicha noc

Piotra Głowackiego, Agatę Kuleszę, Mirosława Bakę, Dorotę Pomykałę i innych wybitnych aktorów zobaczymy w spektaklach na ekranie w CKiS-DK Oskard, w ramach tegorocznej edycji projektu DOTKNIJ TEATRU.

 
DOTKNIJ TEATRU to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, którego głównym celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. To wyjątkowo szeroka i interdyscyplinarna forma obchodów Dnia Teatru. W programie ogólnopolskiej akcji znajdują się m.in. spektakle, warsztaty, czytania dramatów, akcje plenerowe, performance, wystawy, próby otwarte, projekcje, wykłady i koncerty. „Dotknij Teatru” promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w najróżniejszych przestrzeniach.
 
CKiS-DK Oskard po raz kolejny włącza się w te akcję, proponując prezentację spektakli na ekranie w ramach projektu TEATROTEKA. To projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Jak podkreślają pomysłodawcy jest to nowy etap w myśleniu o ekranizacjach teatralnych, tak w kontekście artystycznym, jak i realizacyjnym. Ekranizacje tworzone przez młodych, często debiutujących twórców, przy wsparciu technologii i infrastruktury filmowej, pozwalają na realizację ciekawych, nowatorskich utworów.

Ideą projektu jest wykorzystanie potencjału technologii filmowej do ekranizacji najbardziej wartościowych osiągnięć „młodej” polskiej dramaturgii teatralnej. Sztuki współczesne, to teksty napisane często w formie „postdramatycznej”, odmienne w swej stylistyce i konwencji od klasycznego dramatu.
 
W ciągu ostatnich piętnastu lat zaistniało w Polsce nowe pokolenie autorów piszących dla teatru. Stworzyli oni swój oryginalny język, sposób obrazowania, formę, a także wzbogacili dramat współczesny o problematykę dotyczącą ludzi młodych i o ich sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. „Młoda” polska dramaturgia zasługuje na jej propagowanie, na zapoznanie z nią szerszego kręgu odbiorców – jest to główny cel edukacyjny projektu.
 
TEATROTEKA to również przestrzeń dla reżyserów młodego i średniego pokolenia, którzy pomimo znaczącego niekiedy dorobku teatralnego i wykształcenia w tym kierunku, nie mieli dotąd możliwości stworzenia własnego i oryginalnego dzieła audiowizualnego.
 
Od 27 marca do 2 kwietnia konińscy teatromani obejrzą aż 5 ekranizacji teatralnych w kinowej sali studyjnej Oskard. „Nie ma” , „Dziecko”, „Wariat”, „Porwać się na życie” i „Cicha Noc”. To okazja do zapoznania się twórczością nowego pokolenia autorów piszących dla teatru i reżyserów młodego pokolenia, a także możliwość zobaczenia na ekranie wybitnych, polskich aktorów. Każdy ze prezentowanych spektakli to niezwykła historia, opowiedziana w sposób ciekawy i nowatorski. Wejściówki w cenie 1 zł są dostępne w kasach Oskardu.