Przejdź do treści
Oskard-archiwum 5 grudnia 10:00-15:00

Budowanie publiczności i sprzedawanie działań

UWAGA! ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ NA GODZINĘ 10

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu.

Dla kogo?

  • pracowników samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną w skali lokalnej, np. placówek oświatowych;
  • bibliotekarzy;
  • menedżerów kultury, animatorów, edukatorów,

reprezentujących takie podmioty jak:

  • samorządowe instytucje kultury i oświatowe;
  • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
  • podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

ZAGADNIENIA:

● Kluczowe procesy i zadania w budowaniu publiczności;
●Analiza grup docelowych i mapowanie podróży odbiorców;
● Budowanie oferty programowej w oparciu o badania i analizę grup docelowych;
● Podstawy tworzenia komunikatów i promocji działań instytucji;
● Strategie sprzedażowe i marketingowe w instytucjach kultury.

KORZYŚCI DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH:

Uczestnicy dowiedzą się:

● dlaczego warto poznawać swoją publiczność i jak to robić;
● jak przyciągnąć odbiorców i jak skutecznie z nimi rozmawiać;
● w jaki sposób kształtować strategie w instytucjach kultury;
● co kryje się za pojęciem „mapa podróży klienta” i jak może ona przysłużyć się zespołowi instytucji;
● jakie sprawdzone techniki mogą pomóc w realizacji nowych strategii i na co zwracać szczególną uwagę.

PLANOWANY PROGRAM:

10:00 – 10:45 WSTĘP: Przedstawienie planu szkolenia i rozgrzewka dla uczestników.
BUDOWANIE PUBLICZNOŚCI – kim jest publiczność w instytucji kultury? Identyfikacja, podział na grupy odbiorców/odbiorczyń, charakterystyka grup.

10:45 – 10:55 Przerwa

10:55 – 12:00 BUDOWANIE PUBLICZNOŚCI – jak budować relacje z publicznością? – metody budowania relacji wokół wydarzeń (krótkoterminowe) i projektów (długoterminowe); sposoby na podtrzymanie skutecznej komunikacji i relacji z publicznością, tworzenie trwałej propozycji wartości, badania publiczności i partycypacyjne tworzenie oferty programowej instytucji.

12:00 – 12:45 ŚCIEŻKA ZAKUPOWA – tworzenie ścieżki podróży odbiorcy/odbiorczyni, identyfikacja potrzeb, wskazanie rodzaju motywacji towarzyszącej na poszczególnych etapach podróży oraz sposobów i kanałów dotarcia do odbiorców i odbiorczyń, identyfikacja najważniejszego kolejnego kroku oraz kluczowych elementów działań promocyjnych i komunikacyjnych.

12:45 – 13:15 Przerwa

13:15 – 14:15 KOMUNIKACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ – jak komunikujemy o działaniach w instytucji kultury? – sposoby dotarcia do poszczególnych grup publiczności, identyfikacja używanych kanałów i środków przekazu (online i offline).

14:15 – 14:55 STRATEGIE SPRZEDAŻOWE I MARKETINGOWE – po co instytucji strategia sprzedaży i strategia marketingowa? Jakie elementy powinna zawierać oraz jak ją wypracować?

14:55 – 15:00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Dla uczestników szkolenia:

  • Imienne zaświadczenie

Prowadzący:

Grzegorz Jędrek – autor bloga o PR, marketingu i kulturze wniedoczasie.pl. Na swoim koncie ma m.in. pracę w biurze prasowym, zarządzanie komunikacją międzynarodowego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, współpracę z Agencją Warszawa, opiekę nad mediami społecznościowymi KUL, budowanie i wsparcie komunikacji marek z wielu sektorów. Prowadził warsztaty m.in. na zlecenie NCK, IKM, PIK, ŁDK. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z humanistyką cyfrową.

Wniedoczasie specjalizuje się w PR i marketingu kultury. To firma, która powstała jako rozwinięcie bloga o tym samym tytule prowadzonego przez Grzegorza Jędrka od 2017 roku. Naszym celem jest usprawnienie i odczarowanie PR i marketingu w kulturze. Pracując z wieloma instytucjami i organizacjami z całej Polski możemy skutecznie dzielić się z Tobą doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami. Wierzymy w marketing wartości, w którym najważniejsze są ludzkie potrzeby, a zysk jest sposobem na finansowanie działalności, a nie celem samym w sobie.

Termin: 5 grudnia 2023 roku, godz. 09.00 – 15.00
Miejsce: CKiS DK Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin
Zgłoszenie: do 30 listopada 2023 roku
Koszt udziału: 170 zł + VAT 23%
Przerwy – w trakcie kawa na doładowanie baterii i coś słodkiego!

Rekrutacja:


Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do 30 listopada br. wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona.

Niezwłocznie po otrzymaniu emaila potwierdzającego dostępność szkolenia należy dokonać, w wyznaczonym terminie opłaty za szkolenie na wskazane konto.

Koszt: 170 zł + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 30 listopada br.

Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej 5 dni roboczych przed szkoleniem. W przeciwnym razie w przypadku nieobecności na szkoleniu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Szkolenie  stacjonarne. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:


Renata Rudowicz- specjalistka ds. programowych
Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury Oskard w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel. (63)2746603
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl