Przejdź do treści
Oskard Oskard

„NOWY KONIN – szlakiem konińskiego modernizmu”| Towarzystwo Upiększanie Miasta Konina – grupa nieformalna

Celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców miasta i regionu na wyjątkowe walory wybranych obiektów i budynków nowej części Konina. Grupa planuje zrealizować to zadanie poprzez organizację Szlaku Konińskiego Modernizmu.

W ramach budowania szlaku grupa:

● stworzy mapę konińskiego modernizmu, na której oznaczone zostaną
najważniejsze elementy powojennego dziedzictwa Konina – m.in. Pałac Sportu,
dawny gmach NBP, budynek CKiS Oskard czy też rzeźby plenerów „Aluminium”,

● zorganizuje spacer szlakiem konińskiego modernizmu, na podstawie opracowanej wcześniej mapy,

● wykona opisy i noty historyczne obiektów,

● stworzy dokumentację fotograficzną, najważniejszych zabytków modernistycznego Konina,

● przeprowadzi warsztaty sitodruku w dniu 28 listopada, w godzinach 17:00-20:00,w siedzibie CKiS-DK Oskard, w ramach których wykonane zostaną pamiątkowe gadżety promujące szlak konińskiego modernizmu (torby, t-shirty, przypinki). WAŻNE: Każdy uczestnik będzie mógł wyprodukowany przez siebie gadżet zabrać do domu.

● zorganizuje wystawę fotograficzną – finał akcji w foyer CKiS Oskard w dniu 16 grudnia o godzinie 16:00.

WAŻNE: zapisy na warsztat prowadzony przez Łukasz Rakowicz przyjmowane są na email: towarzystwoumk@gmail.com. Uczestnictwo zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Wszelkie informacje znajdziecie państwo na tym profilu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553594067347