Przejdź do treści
Archiwum 5 kwietnia 2024

„Przestrzenie wyobraźni” 45. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych – Kłodawa 2024 | Protokół

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
45. KONFRONTACJI TEATRÓW DZIECIĘCYCH „PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI”

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, 5 kwietnia 2024 r.
Komisja Artystyczna w składzie:
Kama Kowalewska-Kulawinek – aktorka, reżyserka z Kalisza
Anna Rozmianiec –  aktorka, reżyserka z Poznania
Krystian Weber – muzyk z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

po obejrzeniu 8 spektakli postanowiła przyznać:

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości 300 zł:
Teatr ADEPCI ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie
Teatr FANTAZJANA ze Szkoły Podstawowej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
Teatr KACPER ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. KEN w Poznaniu
Teatr GWIAZDECZKI z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim

4 równorzędne nagrody w wysokości 500 zł:
Teatr APROPO ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Umińskiego w Przedczu
Teatr DEBIUT JUNIOR z Zespołu Szkół w Przykonie
Teatr CO LUDZIE POWIEDZĄ? ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wapnie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Teatr GWIAZDY ze Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

Ponadto Komisja Artystyczna przyznała nagrody indywidualne (karty podarunkowe EMPiK o wartości 100 zł):

– Aktorskie
Bartosz Witczak za rolę Wróbla w spektaklu „Dziób w dziób”
Bartłomiej Przybysz za rolę Kota w spektaklu „Dziób w dziób”
Zuzanna Sobańska za rolę Marioli w spektaklu „Dziób w dziób”
Zofia Kujawa za rolę Konia w spektaklu „Krokus pokus”
Teatr FANTAZJANA za stworzenie zbiorowej kreacji aktorskiej

– Instruktorska

Agnieszka Majtka i Janusz Kujawa za przygotowanie spektaklu „Krokus pokus”

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Komisja Artystyczna


45. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych odbędą się 5 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Spotkaniu towarzyszy hasło „Przestrzenie Wyobraźni”, które w pełni oddaje jego ideę oraz coroczne przesłanie Komisji Artystycznej. Celem Konfrontacji – poza prezentacją dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, wymianą doświadczeń i doskonaleniem warsztatu instruktorskiego – jest edukacja poprzez zabawę w teatr, polegająca na rozwijaniu twórczej postawy dziecka. Natomiast życzeniem organizatorów i jurorów – w dobie dosłowności i hiperrealizmu – kształtowanie myślenia teatralnego właśnie w oparciu o wyobraźnię.

Kolejność prezentacji

 1. Teatr „APROPO” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu
 2. Teatr Adepci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie
 3. Teatr „Fantazjana” ze Szkoły Podstawowej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
 4. Teatr Kacper ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. KEN w Poznaniu
 5. Teatr „Debiut Junior” z Zespołu Szkół w Przykonie
 6. Teatr „Gwiazdeczki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim
 7. Teatr „Co ludzie powiedzą?” ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
 8. Teatr „Gwiazdy” ze Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM
9.00 – 10.00 – przyjazd i rejestracja zespołów w biurze organizacyjnym
10.00 – 13.30/13.45 – prezentacje konkursowe
13.45 – 15.00 – obiad, obrady jury
15.00 – spotkanie warsztatowe jury z instruktorami (omówienie konkursowych spektakli)
16.00 – ogłoszenie werdyktu

Warunki uczestnictwa

 1. „Przestrzenie Wyobraźni” są projektem adresowanym do amatorskich zespołów teatralnych skupiających dzieci do lat 15, działających przy szkołach podstawowych, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach całej Wielkopolski.
 2. Zespoły teatralne prezentują spektakle w oparciu o wartościową literaturę polską i światową.
 3. Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń formalnych czy tematycznych.
 4. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.
 5. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
 6. W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
 7. Uczestnicy Konfrontacji udzielą Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia przesłanego po zgłoszeniu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Przyjmujemy zgłoszenia do 21 marca 2024 r. wyłącznie poprzez portal Strefa Zajęć: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/55940

Instrukcja znajduje się pod tym linkiem: https://www.ckis.konin.pl/strefa-zajec-nowa-forma-zapisow-na-zajecia-artystyczne/

W powyższym terminie należy też przesłać kartę zgłoszenia zespołu na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

UWAGA ❗❗❗ Płatności za udział w konkursie:

Instruktorzy zespołów mogą dokonać płatności wyłącznie tradycyjnym przelewem na konto CKiS Konin: 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, wpisując w tytule „ PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI”, lub gotówką w kasie w CKiS przy ul. Okólnej 47a (poniedziałek-piątek 10.00-14.00).

Akredytacja od osoby wynosi 25 zł.

Prezentacje ocenia Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, która zdecyduje o przyznaniu nagród zespołowych i indywidualnych. W jej skład wejdą specjaliści zajmujący się teatrem dziecięcym, amatorskim ruchem artystycznym i edukacją kulturalną.

Kryteria oceny brane pod uwagę przez Komisję obejmują: dobór repertuaru, sceniczną koncepcję, zadania aktorskie, oprawę plastyczną i muzyczną.

Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.

Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia. Konieczne jest wskazanie właściciela rachunku.

Organizatorzy zapewniają:

– warunki sceniczne i obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie), zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w karcie zgłoszenia,

– dyplomy oraz nagrody,

– posiłek dla wykonawców, instruktorów i opiekunów.

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Harmonogram Konfrontacji będzie dostępny na stronie internetowej  www.ckis.konin.pl od 28 marca 2024 r.

Zespoły zgłaszają się w Biurze Organizacyjnym w GOK w Kłodawie  od godziny 9.00.

Informacji o Konfrontacjach udziela Paulina Pachulska-Wojdak – specjalista ds. programowych CKiS: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl, tel. 63  243 63 50, w godz. od 8.00 do 16.00.

Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie