Czwartą edycją projektu pt. „Warsztaty filmowe i telewizyjne NAKRĘCONA GMINA – edukacja artystyczna młodzieży” realizować będziemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Między ludźmi i jeziorami”. Tym razem w przedsięwzięciu weźmie udział młodzież z Kazimierza Biskupiego, Kleczewa i Ślesina.

Celem projektu jest edukacja artystyczna, wzbudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kreowanie aktywnych postaw kulturalnych i społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców.

Warsztaty dla 20-osobowych grup prowadzi tworzący firmę „Good Film” Michał Baranowski – operator kamery, montażysta, grafik komputerowy, fotograf, producent telewizyjny.

Spodziewanym efektem warsztatów będą nakręcone przez uczestników spoty reklamowe promujące rodzime gminy. Zostaną one wyemitowane na integracyjnych spotkaniach podsumowujących projekty, podczas którego każda z reklamowanych gmin zaprezentuje także swoje najwartościowsze dokonania artystyczne.
Każdy ze spotów będzie zamieszczony na stronie internetowej danej gminy, stając się dla niej wartością w obszarze marketingu i promocji.

 

 

 

29 listopada  | Kazimierz Biskupi – spotkanie podsumowujące

16-17 października | Ślesin

14-15 października | Kleczew

 
Komenatrze są wyłączone