Celem projektu skierowanego do różnych grup wiekowych i społecznych jest promowanie tańca jako sztuki towarzyszącej ludziom od najmłodszych lat a przejawiającej się w różnych aspektach życia: jako praca, pasja, rozrywka, część historii sztuki, relaks, terapia.

Większość zadań realizowanych w ramach projektu odbywać się będzie w Koninie. Posługiwać się będziemy przede wszystkim metodą warsztatową, która zakłada, że własne doświadczenia są najlepszym sposobem przyswajania wiedzy i umiejętności. Skorzystamy z metody wykładowej wzbogacając ją pokazami tanecznymi i projekcją multimedialną oraz obserwacyjnej eksponując wystawy i organizując spektakle oraz emitując filmy miedzy innymi w technologii 3D.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja.

TERMIN: 2014 r.

www.tomnierusza.ckis.konin.pl

Komenatrze są wyłączone