Przejdź do treści
Centrum Aktualności 5 listopada 2021 | Kino Zachęta w Kleczewie GODZ. 10:00

22. Wielkopolski Konkurs na Monodram „Młodzi Koryfeusze”

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie

MONODRAM – Teatr Jednego Aktora – to forma sceniczna łącząca słowo, ruch, gest, wykorzystująca rekwizyt. Aktor monodramu sam tworzy linię dramaturgiczną przedstawienia. Forma ta stanowi kontynuację zabaw wieku dziecięcego, a więc jest bliska osobowości dziecka. Zaspokaja psychiczną potrzebę naturalnej aktywności i spontaniczności, wpływa na rozwój intelektualny.
Formy przekazu wykorzystywane przy realizacji monodramu to między innymi: inscenizacja wiersza, połączenie słowa z animacją lalki, obrazek sceniczny.

KATEGORIE WIEKOWE I CZAS PREZENTACJI:
I kat. 6 – 9 lat , (kl. 0 – III) czas do 5 min.
II kat. 10 – 12 lat , (kl. IV – VI) czas do 8 min.
III kat. 13 -14 lat , (kl. VII – VIII) czas do 12 min.
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika.

KRYTERIA OCENY:

 • repertuar,
 • kultura słowa,
 • gra aktorska,
 • reżyseria,
 • oprawa plastyczna i muzyczna.

Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 organizatorzy apelują o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Na terenie całego obiektu wymagane jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos, jak również zachowanie dystansu społecznego.
Organizatorzy zobowiązują się do dezynfekcji pomieszczeń, z których będą korzystać uczestnicy.

 1. Ewentualną formę eliminacji i zasadę kwalifikowania do konkursu pozostawiamy Państwa decyzji.
 2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa do 25 października 2021 r. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki-DK Oskard,
Aleje 1 Maja 7a
62- 510 Konin

 1. Każdy wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł na poczet kosztów organizacyjnych.
  Tę kwotę należy wpłacić na konto CKiS: Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 25 października 2021 r.
 2. Uczestnicy Konkursu udzielą jego Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
 3. W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u wykonawcy opłacają we własnym zakresie.
 4. Koszty dojazdu pokrywa instytucja delegująca.
 5. Wielkopolski Konkurs na Monodram odbędzie się 5 listopada 2021 r. w kinie Zachęta w Kleczewie, o godz. 10.00.
 6. Prosimy o zgłaszanie się w biurze organizacyjnym od godz. 9.00 (biuro organizacyjne – kino Zachęta w Kleczewie – ul. Strażacka 2). Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska-Wojdak, tel./fax 63 243 63 50/51, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!