Przejdź do treści
Centrum Aktualności zgłoszenia do 31 grudnia 2021

41. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2022

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

WSPÓŁORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

PARTNER:
Koniński Dom Kultury

CELE IMPREZY:
1. Prezentowanie dorobku artystycznego solistów.
2. Popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci i młodzieży.
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu.
4. Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej.

UCZESTNICY:
1. Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego.
2. Do udziału zapraszamy solistów.
3. Festiwal nie dotyczy zespołów wokalnych oraz chórów.
4. Uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe:
a) 7-10 lat (2015 r.-2012 r.),
b) 11-13 lat (2011 r.-2009 r.),
c) 14-16 lat (2008 r.-2006 r.)
decyduje rok urodzenia.

ELIMINACJE:
Eliminacje na żywo odbędą się 8 stycznia (sobota) 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie od godziny 10:00.
Uczestnicy wpłacają, przed rozpoczęciem eliminacji, akredytację w wysokości 25 zł. Należność prosimy przelać na konto: Santander Bank Polska S. A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776.

Kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty akredytacyjnej należy przesłać 31 grudnia 2021 r. na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47 a, 62 – 510 Konin, fax 63 243 63 51.

Komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru wykonawców do Koncertu Finałowego oraz na warsztaty wokalne, które odbędą się w dniach 26-28 stycznia 2022 r. Koszt warsztatów 270 zł (szczegółowe informacje dotyczące warsztatów na stronie www.ckis.konin.pl).
Lista osób zakwalifikowanych do 41. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej będzie dostępna na stronie www.ckis.konin.pl od 10 stycznia 2022 r.

FINAŁ:
19 luty 2022 r.
, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin.

GŁÓWNE ZASADY REGULAMINOWE:
1. Każdy wykonawca przedstawia jeden utwór.
2. Dopuszcza się repertuar dowolny, dostosowany do wieku wykonawcy.
3. Piosenka musi być wykonywana w języku polskim.
4. 41. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej składa się z eliminacji, warsztatów oraz koncertu finałowego. Uczestnik zakwalifikowany do Festiwalu musi uczestniczyć we wszystkich jego elementach.

OCENA I NAGRODY:
1. Komisja Kwalifikacyjna w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
– dobór repertuaru,
– wykonanie,
– ogólny wyraz artystyczny.

2. Laureat Grand Prix zostanie zakwalifikowany do 42. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2022 organizowanego przez Koniński Dom Kultury i weźmie udział w eliminacjach do Finału.
3. Komisja szczególną uwagę zwracać będzie na piosenki premierowe, o współczesnym charakterze, utrzymane w nowoczesnej harmonii i rytmice.
4. Wszystkie dzieci biorące udział w Festiwalu otrzymają od organizatorów dyplomy i upominki a laureaci nagrody i wyróżnienia zgodnie z werdyktem jury.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Prawo zgłaszania uczestników do Festiwalu mają szkoły i instytucje kultury.
2. W Festiwalu nie będzie mógł zaprezentować się laureat nagrody Grand Prix zeszłorocznej edycji.
3. Każda placówka może zgłosić do Festiwalu maksymalnie 4 reprezentantów.
4. Instytucja zgłaszająca solistę do Festiwalu zapewnia dzieciom opiekę na czas podróży i trwania imprezy.
5. Instytucje delegujące ponoszą koszty przejazdu uczestników.
6. Uczestnicy finału Festiwalu otrzymują pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o terminie prób i koncertu.
7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy w porozumieniu z Komisją Festiwalu.

Dodatkowych informacji na temat Festiwalu udziela instruktor ds. programowych Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Krystian Weber – tel. 63 243 63 51.

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły Festiwalu (w tym również terminu poszczególnych jego etapów), o których poinformują wszystkich uczestników.

Instytucje zgłaszające solistów i zespoły do udziału w 41. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych.

PODPISANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM ZASAD USTALONYCH W REGULAMINIE.

Serdecznie zapraszamy, życząc udanych występów!