Przejdź do treści
Centrum-archiwum

CAŁY ŚWIAT W PÓŁWIOSKU – warsztaty edukacji teatralnej

„CAŁY ŚWIAT W PÓŁWIOSKU – warsztaty edukacji teatralnej” to projekt Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zorientowany na upowszechnianie amatorskiego ruchu teatralnego na defaworyzowanych obszarach wiejskich, wyrównywanie szans w dostępie do kultury i współpracę z lokalną społecznością, polegającą na zrealizowaniu wartościowego oraz innowacyjnego zadania na tym terenie. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowanych kilka działań warsztatowych w zakresie szeroko pojętego teatru lalek, w różnym trybie, stymulujących twórczą aktywność dzieci oraz dorosłych, zwłaszcza u tych pierwszych rozwijając myślenie teatralno-plastyczne – obecnie coraz bardziej zdominowane przez ekspansywną kulturę obrazu w wydaniu medialnym. Projekt adresujemy dwutorowo: do dzieci z IV i V klas szkół podstawowych w Wąsoszach i Ślesinie oraz nauczycieli i instruktorów z całej Wielkopolski, co wpisuje się w naszą misję prowadzenia edukacji kulturalnej, a także zawiera element integracyjny, który swój pełny wyraz znajdzie we wspólnym plenerowym działaniu finalizującym projekt.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictawa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna. Instytucja zarządzająca: Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

TERMIN: 18.04-17.10.2012 r.

http://csp.ckis.konin.pl/