Przejdź do treści
Centrum-archiwum 18 czerwca 2023 13:00

Festiwal Kultury „W stronę tradycji” 2023

Laureaci Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”

Komisja Artystyczna w składzie: dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie,

Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor PSM I i II st. w Koninie po wysłuchaniu 12 zespołów śpiewaczych, 4 kapel ludowych, 8 solistów, 2 reprezentantów w kategorii „Mistrz i uczeń”, postanowiła przyznać:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

I Nagrodę

Zespołowi „DOBROWIANKI” ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie
800 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Zespołowi „TRADYCJA” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
800 zł ufundowane Starostwo Powiatowe w Koninie

II Nagrodę

Zespołowi „NADNERZANKI” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu
700 zł ufundowane przez Wójta Gminy Kramsk

Zespołowi „JARZĘBINKI” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
700 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

III Nagrodę

Zespołowi „ZGODA” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Przykona
500 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie

Zespołowi „WITOWO” ze Stowarzyszenia „Tradycja-Kultura-Region-Zatrzymać Czas” w Witowie
500 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia

Zespołowi „LUBONIANKI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Zespołowi „KAWĘCZYNIACY” z Kawęczyna
Zespołowi „OSIECZANKI” z Osieka Wielkiego
Zespołowi „KUJAWY BOROWE” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku
Zespołowi „NA SWOJSKĄ NUTĘ” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku
Zespołowi „WIKLINIORZE” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku

200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii kapel ludowych: 

Nagrodę

Kapeli „KLEZMERZY” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku
500 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie

Kapeli „DĄBIE” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu
300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii śpiewaków:

Nagrodę

TERESIE ROBAK z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
JANINIE PAKULE z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie

300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie

KATARZYNIE MATUSZEWSKIEJ z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
HALINIE POKRYWIECKIEJ z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie

200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii gawędziarzy:

Nagrodę

ANNIE KŁODAWSKIEJ z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie

GRAŻYNIE WIELICZKO z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Przykona
200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii Mistrz i Uczeń

Nagrodę

JADWIDZE WŁODARCZYK i WIKTORII WŁODARCZYK z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
400 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie

PIOTROWI CEDZIDŁO i ANNIE ŁAJDECKIEJ z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku
200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Podczas Festiwalu podsumowaliśmy także Konkurs „Tradycje w Twórczości Plastycznej”, na który 10 twórców zgłosiło 35 prac. Komisja artystyczna w składzie: Krystyna Mikołajczak – kulturoznawca Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Krystian Weber – specjalista ds. programowych Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Mariusz Tomczak – specjalista ds. promocji i marketingu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie postanowiła przyznać:

Nagrodę główną w wysokości 300 zł:

Mariannie Dobrowolskiej z Konina

Dwie nagrody w wysokości 200 zł:

Jadwidze Tyksińskiej z Kłodawy
Teresie Brzosce z Koła

oraz 7 wyróżnień w wysokości 100 zł:

Alinie Jabłońskiej z Brdowa
Jadwidze Piekarskiej z Kramska
Zofii Sobieraj z Kramska
Mariuszowi Markiewiczowi z Cząstkowa
Henrykowi Jankowskiemu ze Szczepidła
Mariannie Iwińskiej z Kramska
Zofii Szołajskiej z Kłodawy

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.


Festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń w subregionie konińskim poświęcone lokalnym twórcom. To jedyny w swoim rodzaju przegląd różnorodnych form nawiązujących do regionalnego dziedzictwa, integrujący wszystkich kultywujących rodzimy folklor.

Na kolejną odsłonę Festiwalu zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku. 18 czerwca, g. 13.00, amfiteatr w Kramsku. 

W części konkursowej festiwalu na sceniezobaczymy żywiołowe kapele ludowe, zespoły śpiewacze, gawędziarzy, solistów wokalistów i instrumentalistów reprezentujące następujące miejscowości: Witowo, Luboniek, Kłodawę, Babiak, Kawęczyn, Dobrowo, Dziadowice, Malanów, Osiek, Wierzbinek i Dąbie.

Prezentacje ocenią i nagrody przyznają: dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie i Elżbieta Sztamblewska – etnografka z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Tradycją naszego Festiwalu stała się kwalifikacja zdobywcy głównej nagrody na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Laureat zaprezentuje się w 2024 roku na 58. edycji tego najważniejszego w kraju wydarzenia poświęconego kulturze ludowej.

Integralną częścią wydarzenia jest wystawa prac zgłoszonych na konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”.Będzie można obejrzeć prace o charakterze ludowym, jak i stylizowane.

Festiwal jest również doskonałą okazją do przypominania o regionalnych zwyczajach. Równolegle do prezentacji muzycznych odbędą się otwarte warsztaty wysypywania wzorów piaskiem. Uczestnicy stworzą wzory kujawskie miałkim, białym piaskiem na specjalnie przygotowanej do konkursu powierzchni. Przewodniczką w tym działaniu będzie ceniona twórczyni ludowa z Kłodawy Jadwiga Tyksińska.

Różnorodnymi smakami będziemy cieszyć się za sprawą pań z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Kramsk i Podgór. Tradycyjne potrawy w ich wykonaniu smakują wyjątkowo.

PROGRAM FESTIWALU:

13.00:
– inauguracja
13.15:
– prezentacje konkursowe zespołów, kapel i solistów
– otwarte warsztaty kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem
– ogłoszenie wyników konkursu „Tradycje w twórczości plastycznej”
– wystawa „Tradycje w twórczości plastycznej”
ok. 16.30:
– zakończenie Festiwalu
ok. 17.30:
– ogłoszenie werdyktu jury

KATEGORIA MUZYCZNA

UCZESTNICY
• gawędziarze, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia akompaniamentu)

O OSTATECZNYM ZAKWALIFIKOWANIU DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII DECYDUJĄ ORGANIZATORZY

UWAGA! Z każdego zespołu może wystąpić tylko jeden gawędziarz i dwóch solistów – ostatecznej kwalifikacji dokonują organizatorzy. Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z poprzedniej edycji festiwalu.

PREZENTACJA – CZAS TRWANIA
• soliści – 3 utwory do 6 min.,
• gawędziarze do 7 min.,
• zespoły (maksymalnie 12 osób w zespole) i kapele po 3 utwory do 8 min.

OCENA I NAGRODY
Prezentacje oceniać będzie powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, która zdecyduje o przyznaniu nagród.
Kryteria oceny:
• zgodność prezentacji z tradycjami danego regionu (dobór repertuaru, stan zachowania kostiumów i gwary, instrumentarium),
• ogólny wyraz artystyczny.

UWAGA! Laureat kategorii muzycznej zostanie zakwalifikowany do 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych organizowanego przez Centrum Spotkania Kultury w Lublinie (Festiwal odbędzie się w czerwcu 2024 r.)

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie czytelnie wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA
(KAŻDE ZGŁOSZENIE NA OSOBNEJ KARCIE) w terminie do 9 czerwca 2023 r. na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin

Szczegółowych informacji udziela Krystian Weber tel. (63) 243 63 50, 243 63 51 e-mail: k.weber@ckis.konin.pl

KATEGORIA PLASTYCZNA

KONKURS „TRADYCJE W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ”
Do konkursu można zgłaszać prace o charakterze ludowym np.: pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haft, rzeźby. Prace – do trzech sztuk – należy dostarczyć do 9 czerwca 2023 r., w godzinach od 8.00 do 16.00 wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 4a
62-511 Kramsk

OCENA I NAGRODY
Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna dokona oceny prac, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 18 czerwca 2023 r. podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji” w Kramsku. Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać podczas Festiwalu. Prace należy odebrać najpóźniej do 23 czerwca 2023 r. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Krystian Weber: tel. (63) 243 60 50, 243 63 51 e-mail: k.weber@ckis.konin.pl

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
  2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek oraz wodę.
  3. Wszystkie zespoły oraz uczestnicy indywidualni otrzymają dyplomy uczestnictwa.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
  5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
  6. Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w regulaminie.
  7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
  8. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  9. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie na rejestrację i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie podpisanego oświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CKiS w celach statutowych (według załączonego wzoru).