Przejdź do treści
Oskard Aktualności 9 listopada 2021 godz. 09.00 – 15.00

Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na projekty w obszarze kultury ze środków MKDNiS oraz NCK?

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu.

DLA KOGO?

• osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy w instytucjach kultury;
• menedżerów kultury, animatorów, edukatorów, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków na realizację swoich projektów;
• osób zarządzających instytucjami,
reprezentujących takie podmioty jak:
• samorządowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
• podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

ZAGADNIENIE

Szerokie podejście do tematu finansowania projektów kulturalnych. Zastosowany model uwzględnia zarówno wstęp do tematyki fundraisingu, jak i szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na projekty kulturalne z MKDNiS oraz NCK. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki z obszaru kultury pozyskiwania środków, w tym przykłady prawdziwych projektów, które dostały dofinansowanie.

WIEDZA / UMIEJĘTNOŚCI / DOBRE PRAKTYKI

• Poznanie przez uczestników źródeł finansowania projektów kulturalnych.
• Podstawy myślenia projektowego.
• Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pisania projektów i wypełnienia wniosków w systemie EBOI.
• Poznanie narzędzi fundraisingowych.
• Analiza regulaminów programów MKDNiS i NCK.
• Tworzenie budżetów i harmonogramów w projektach.
• Wypełnianie formularzy wniosków do konkretnych programów i konkursów.
• Zagadnienia teoretyczne ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki.

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEKAZYWANEJ WIEDZY

• Uczestnicy w trakcie części warsztatowej będą ćwiczyć sytuacje, które mogą mieć miejsce w ich codziennej pracy.
• Teoria oraz konkretne narzędzia będą omawiana w taki sposób, by uczestnicy mogli samodzielnie planować, pisać i wdrażać projekty zgodnie z założeniami.
• Zagadnienia teoretyczne będą również ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki.

PROWADZĄCY

Karol Wittels – socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury, autor ponad 30 raportów dotyczących sektora kultury. Współautor dokumentów strategicznych dla instytucji kultury oraz samorządów. Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał ze pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadził szkolenia m.in. dla: Narodowego Centrum Kultury, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Biura Programu Niepodległa, Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, ECORYS POLSKA (dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

TERMIN: 9 listopada 2021 r, godz. 09.00 – 15.00

MIEJSCE: CKiS DK Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7a, Konin

Przerwy – w trakcie kawa na doładowanie baterii i coś słodkiego!

REKRUTACJA

Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do 29 października br. wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem. Liczba miejsc ograniczona.
Niezwłocznie po otrzymaniu emaila potwierdzającego dostępność szkolenia należy dokonać, w wyznaczonym terminie opłaty za szkolenie na wskazane konto.

Koszt: 150 zł + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 2 listopada br.
Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej 5 dni roboczych przed szkoleniem. W przeciwnym razie w przypadku nieobecności na szkoleniu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Szkolenie stacjonarne. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Renata Rudowicz- specjalistka ds. programowych
Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury Oskard w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel./fax (63)2746603
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl