Przejdź do treści
Na zdjęciu Karol Wittels
Oskard-archiwum 9 listopada 2021

Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na projekty w obszarze kultury ze środków MKDNiS oraz NCK?

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu.

DLA KOGO?

• osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy w instytucjach kultury;
• menedżerów kultury, animatorów, edukatorów, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków na realizację swoich projektów;
• osób zarządzających instytucjami,
reprezentujących takie podmioty jak:
• samorządowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
• podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

ZAGADNIENIE

Szerokie podejście do tematu finansowania projektów kulturalnych. Zastosowany model uwzględnia zarówno wstęp do tematyki fundraisingu, jak i szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na projekty kulturalne z MKDNiS oraz NCK. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki z obszaru kultury pozyskiwania środków, w tym przykłady prawdziwych projektów, które dostały dofinansowanie.

WIEDZA / UMIEJĘTNOŚCI / DOBRE PRAKTYKI

• Poznanie przez uczestników źródeł finansowania projektów kulturalnych.
• Podstawy myślenia projektowego.
• Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pisania projektów i wypełnienia wniosków w systemie EBOI.
• Poznanie narzędzi fundraisingowych.
• Analiza regulaminów programów MKDNiS i NCK.
• Tworzenie budżetów i harmonogramów w projektach.
• Wypełnianie formularzy wniosków do konkretnych programów i konkursów.
• Zagadnienia teoretyczne ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki.

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEKAZYWANEJ WIEDZY

• Uczestnicy w trakcie części warsztatowej będą ćwiczyć sytuacje, które mogą mieć miejsce w ich codziennej pracy.
• Teoria oraz konkretne narzędzia będą omawiana w taki sposób, by uczestnicy mogli samodzielnie planować, pisać i wdrażać projekty zgodnie z założeniami.
• Zagadnienia teoretyczne będą również ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki.

PROWADZĄCY

Karol Wittels – socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury, autor ponad 30 raportów dotyczących sektora kultury. Współautor dokumentów strategicznych dla instytucji kultury oraz samorządów. Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał ze pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadził szkolenia m.in. dla: Narodowego Centrum Kultury, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Biura Programu Niepodległa, Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, ECORYS POLSKA (dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

TERMIN: 9 listopada 2021 r, godz. 09.00 – 15.00

MIEJSCE: CKiS DK Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7a, Konin

Przerwy – w trakcie kawa na doładowanie baterii i coś słodkiego!

REKRUTACJA

Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do 5 listopada br. wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem. Liczba miejsc ograniczona.
Niezwłocznie po otrzymaniu e-maila potwierdzającego dostępność szkolenia należy dokonać, w wyznaczonym terminie opłaty za szkolenie na wskazane konto.

Koszt: 150 zł + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 5 listopada br.
Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej 5 dni roboczych przed szkoleniem. W przeciwnym razie w przypadku nieobecności na szkoleniu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Szkolenie stacjonarne. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Renata Rudowicz- specjalistka ds. programowych
Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury Oskard w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel./fax (63)2746603
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl