Przejdź do treści
Centrum-archiwum 5-6 listopada 2020

Jak skutecznie pozyskiwać środki na projekty w obszarze kultury – online

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu online.

 

Dla kogo?

Dla osób pragnących pozyskać dofinansowanie przeznaczone na działalność kulturalną ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujących takie podmioty jak:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Cel szkolenia

 • Poznanie przez uczestników źródeł finansowania projektów kulturalnych
 • Zapoznanie uczestników z podstawami myślenia projektowego
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pisania projektów

Wiedza / umiejętności / dobre praktyki 

 • Analiza regulaminów programów
 • Tworzenie budżetów i harmonogramów w projektach
 • Wypełnianie formularzy wniosków do konkretnych programów i konkursów

Koncepcja szkoleń zakłada szerokie podejście do tematu finansowania projektów kulturalnych. Zastosowany model uwzględnia zarówno wstęp do tematyki fundraisingu jak szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na projekty kulturalne. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki z obszaru kultury pozyskiwania środków, w tym przykłady prawdziwych projektów, które dostały dofinansowanie

Praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy

 •  Uczestnicy w trakcie części warsztatowej będą ćwiczyć sytuacje, które mogą mieć miejsce  w ich codziennej pracy.
 • Teoria oraz konkretne narzędzia będą omawiana w taki sposób, by uczestnicy mogli samodzielnie planować, pisać i wdrażać projekty zgodnie z założeniami. 
 • Zagadnienia teoretyczne będą  również ilustrowane przykładami, stanowiącymi dobre praktyki.

Uwaga! Szkolenie odbędzie się on-line. Dodatkowo każdy uczestnik będzie miał możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Czas trwania: 2 dni,  8 godzin szkoleniowych (2 x po 4 godz.)

Prowadzący: Karol Wittels – socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury, autor ponad 30 raportów dotyczących sektora kultury. Współautor dokumentów strategicznych dla instytucji kultury oraz samorządów. Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał ze pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.  Prowadził szkolenia m.in. dla: Narodowego Centrum Kultury, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Biura Programu Niepodległa, Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej,  Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, ECORYS POLSKA (dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

Termin: 5-6 listopada 2020 r, godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin

Koszt: 250 + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną i materiały szkoleniowe.
Płatności należy dokonać na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

Rekrutacja: Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do 2 listopada br. wypełnioną Karta zgłoszenia pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem. Liczba miejsc ograniczona.

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Renata Rudowicz
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel./fax (63)243 63 50/51
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl