Przejdź do treści
Aktualności 30 marca

Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej 2023

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i Klasztor oo. Franciszkanów w Koninie
zapraszają do udziału
w KONKURSIE NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

Cel konkursu:

  • Podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
  • Rozwijanie wrażliwości i doskonalenie umiejętności plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

1.    Konkurs ma charakter międzypokoleniowy i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób dorosłych, indywidualnych i grup.
2.    Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
3.  Do wykonania palmy należy użyć, przede wszystkim naturalnych tworzyw (bibuły, suszonych kwiatów, zielonych gałązek, itp.).
4.     Minimalna wysokość  palm 30 cm.
5. Od każdej zgłoszonej palmy przez uczestnika indywidualnego bądź szkołę czy instytucję należy dokonać opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł brutto.
6.  Każda szkoła/instytucja może zgłosić maksymalnie 3 palmy, które muszą być starannie podpisane! (przymocowana do palmy osobna karteczka/kartonik zawierająca podstawowe informacje o wykonawcy: imię, nazwisko, szkoła/instytucja, klasa/wiek i dowód wpłaty akredytacji od każdej zgłoszonej palmy).
7. Uczestnicy indywidualni zgłaszają jedną palmę, która musi być starannie podpisana! (przymocowana do palmy osobna karteczka/kartonik zawierająca podstawowe informacje o wykonawcy: imię, nazwisko, wiek i dowód wpłaty akredytacji).
8.    Palmy należy dostarczyć w dniu 30 marca (czwartek) 2023 r. w godzinach 14.00 – 16.00 do Klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie ul. Reformacka 2 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz dołączoną kserokopią dowodu wpłaty akredytacji.
9.  Prace oceni Komisja artystyczna powołana przez organizatorów, która przyzna nagrody                                     i wyróżnienia.
10.  Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i wezmą udział w procesji w Niedzielę Palmową 02 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00 w Klasztorze oo. Franciszkanów.
11.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi  16 kwietnia 2023 r. po mszy św. o godz. 11.00 w Klasztorze oo. Franciszkanów w Koninie.
12.   Informacji udziela Renata Rudowicz – CKiS  (63) 2746603   e-mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl

UWAGA!

Uczestnicy Konkursu udzielą jego Organizatorowi,  w formie oświadczeń załączonych do Regulaminu (w karcie zgłoszenia), następujących zezwoleń:

  • Na rejestrację zgłoszonych prac na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych,
  • Na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego i elektronicznego,
  • Na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie dla celów statutowych CKiS.

W przypadku uczestnika nieletniego oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!