Przejdź do treści
Centrum-archiwum 16 maja 2014

Konkurs o statuetkę KARIATYDY 2014 – Dzień Animatora Kultury

Dzień Animatora Kultury (16.05.2014)  to uroczystość poświęcona osobom zajmującym się na co dzień pracą związaną z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, organizacją czasu wolnego, wspieraniem i promocją twórczości artystycznej, a także tym, którzy kulturę wspierają.

Po raz kolejny rozstrzygnięty został konkurs o statuetkę „Kariatyda” dla wyróżniających się osób tworzących i wspierających kulturę w subregionie konińskim (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki). O przyznaniu Statuetki decyduje kapituła konkursu powoływana przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W każdej kategorii poprzez tajne głosowanie wyłoniony zostaje jeden laureat oraz dwie osoby, które otrzymują podziękowanie.

Statuetki autorstwa Dariusza Przewięźlikowskiego – toruńskiego artysty ceramika – wręczono w pięciu kategoriach: animator kultury, twórca, mecenas kultury – sponsor, samorząd lokalny i nova. Podczas piątkowej uroczystości wręczono również odznakę „Zasłużony dla miasta Konina” Bartłomiejowi Lewandowskiemu. Spotkanie uświetnił koncert krakowskiego artysty Janusza Radka.

LAUREACI

ANIMATOR KULTURY:
Anna Kucharska – za zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania polskiej kultury ludowej w zakresie tańca.

Anna Kucharska – instruktorka tańca ludowego, na co dzień nauczycielka geografii w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. W latach 1990-1995 animowała pracę Zespołu Ludowego „Dobrowianki”. Od 1997 r. kierownik artystyczny, instruktor i choreograf Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”. Prowadzi również zespoły „Witowo” i „Brudzewiacy”. W jej zajęciach biorą udział osoby od 5 do 60 roku życia. Tancerze zdobywają uznanie w konkursach i turniejach tanecznych rangi krajowej. Niektórzy kontynuują swoje artystyczne zamiłowania w akademickich zespołach tanecznych oraz na scenach teatralnych. Jest również inicjatorką cyklicznych imprez artystycznych (koncertów charytatywnych, zimowych spotkań z folklorem, festynów rodzinnych), organizowanych w partnerstwie z lokalnymi instytucjami.

Podziękowania:
Jakub Piasecki – za propagowanie nowych brzmień kultury niezależnej.

Jakub Piasecki – wraz z Wojciechem Dobskim właściciel klubu Musztarda w Koninie oraz pomysłodawca i inicjator wydarzeń kulturalnych. Od 2001 r. organizuje w klubie wystawy fotografii, malarstwa i grafiki młodych twórców z Konina oraz pokazy niezależnych filmów krótkometrażowych. Jest również współautorem cyklu koncertów „Nowe brzmienia MSTR”, realizowanego od 2006 r., w ramach którego prezentują się młode zespoły spoza głównego nurtu. Aktywnie włącza się w wydarzenia kulturalne organizowane przez publiczne instytucje kultury działające w naszym mieście.

Zbigniew Osajda – za prowadzenie działalności animacyjnej obejmującej edukację i promocję twórczości muzycznej oraz inicjowanie artystycznych przedsięwzięć.

Zbigniew Osajda – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie. Program nauczania przedmiotu wzbogaca organizowanymi przez siebie w szkole koncertami oraz wyjazdami z dziećmi na spektakle operowe, baletowe i musicalowe.
Od 1999 r. jest również kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Rychwale, która pod jego przewodnictwem poszerzyła swój repertuar oraz wzbogaciła się o strój reprezentacyjny, i grupę mażoretek, która towarzyszy orkiestrze podczas występów i koncertów na terenie kraju i za granicą.
Zbigniew Osajda jest również pomysłodawcą i inicjatorem Rychwalskich Impresji Muzycznych – dużej artystycznej imprezy, podczas której prezentują się orkiestry dęte oraz zespoły ludowe i folklorystyczne z kraju i zagranicy.
Swoją pasję muzykowania i społecznej aktywności zaszczepia wychowankom, podejmując również współpracę z organizacjami pozarządowymi.

TWÓRCA:
Ryszard Jarosław Piotrowski – za oddanie muzyce oraz niezwykle cenną i owocną pracę na rzecz rozwoju kultury muzycznej w regionie konińskim.

Ryszard Jarosław Piotrowski – instruktor piosenki, muzyk, kompozytor, aranżer, twórca Dziecięcego i Młodzieżowego Studia Piosenki (1985 r.), współzałożyciel Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego (1979 r.), założyciel i dyrygent Konin Band Orchestra (2008 r.), obecnie kierownik biura Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.

Podziękowania:
Łukasz Czarciński – za dzielenie się wrażliwością znajdujące wyraz w pracy twórczej oraz zaangażowanie w upowszechnianie sztuk plastycznych w środowisku lokalnym.

Łukasz Czarciński – założyciel Galerii Sztuki BISKWIT i Autorskiej Pracowni Artystycznej w Słupcy. Zajmuje się głównie wytwarzaniem produktów ceramicznych. Ma na swoim koncie m.in. projekty i realizacje produktów na rzecz miasta Słupcy, m.in. statuetki na coroczne święto miasta Wawrzynki, medale wawrzynkowe, krzyże miejskie, patery i wazy dla Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz wiele indywidualnych zamówień. Prowadzi również warsztaty artystyczne z dziedziny grafiki tradycyjnej, ceramiki, malarstwa i rysunku czy tkactwa. Współpracuje ze stowarzyszeniami, Świetlicą Socjoterapeutyczną w Słupcy i szkołami, przekazując dzieciom wartości płynące z kontaktu z artystycznymi działaniami. Za swoją działalność otrzymał wyróżnienie w Słupeckim Laurze Gospodarczym w 2013 r. i nagrodę za „Pomysł Roku 2012”.

Zofia Kurpiewska – za kreatywność w realizacji swoich marzeń i pasji artystycznych.

Zofia Kurpiewska – malarka ze Starego Miasta.
Swoją przygodę z malowaniem rozpoczęła po przejściu na emeryturę. Zaczynała od małych rysunków, które chowała do szuflady, a dziś na swoim koncie ma wiele obrazów – martwe natury i pejzaże. Obrazy prezentowane są na wystawach uświetniających wydarzenia lokalne w gminie Stare Miasto i w regionie oraz w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, Rychwale i Rzgowie. W 2011 r. podczas targów „Salix” otrzymała od Przeglądu Konińskiego nagrodę za dotychczasową twórczość; jest też laureatką Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę” organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

MECENAS KULTURY – SPONSOR:
Piotr Przewoski – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie Konina.

Piotr Przewoski – prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie. Od kilku lat regularnie wspiera finansowo wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard, m.in. Festiwal Jazzowy Jazzonalia, Nocy Kultury oraz Poetyckie Zaduszki. Zakład Utylizacji Odpadów był również patronem  wystawy Franciszka Maśluszczaka w Galeria Sztuki CKiS Wieża Ciśnień. Każdego roku firma wspiera także konińskie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podziękowania:
Zygmunt Jóźwiak – za wspieranie działań kulturalnych na terenie Konina.

Zygmunt Jóźwiak – mistrz złotniczy, właściciel firmy jubilerskiej „Goldkram” w Koninie. Twórca biżuterii, naczyń oraz ozdób. Od wielu lat jest jednym ze sponsorów Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby, organizowanego przez konińskie CKiS. Zaprojektował statuetkę Grand Prix OKFA i od lat jest jej fundatorem w kolejnych edycjach konkursu.

Maria i Janusz Chojnaccy – za przybliżanie sztuki mieszkańcom regionu konińskiego oraz wspieranie i promowanie artystów.

Maria i Janusz Chojnaccy – właściciele galerii „Zakątek” w Starym Mieście. Od 2006 r. starają się przybliżać lokalnej społeczności prace artystów (profesjonalnych i amatorów) pochodzących ze wschodniej części Polski – Roztocza, Podlasia czy Bieszczad. Regularnie wspierają również działania twórców z terenu Wielkopolski.

SAMORZĄD LOKALNY:
Paweł Drapiński – za inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalnej sprzyjającej rozwojowi aktywności społecznej i budowaniu integracji mieszkańców.

Paweł Drapiński – radny Gminy Babiak. Od 2005 r. sołtys sołectwa Babiak.
Aktywnie działa w lokalnych i ponadlokalnych stowarzyszeniach (babiak21, Wielkopolska Wschodnia, Towarzystwo Samorządowe). Wspólnie z Radą Sołecką organizuje imprezy integracyjne dla mieszkańców, jest inicjatorem spotkań wigilijnych dla osób starszych i samotnych. Swoje działania podejmuje we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną, szkołą podstawową, gimnazjum, strażą pożarną oraz lokalnymi przedsiębiorcami, których potrafi przekonać do celowości wsparcia finansowego różnych imprez i inicjatyw. Wielokrotnie typowany był w plebiscycie na Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego.

NOVA:
Beata Michalak-Górna – za krzewienie sztuki wokalnej oraz nieustanny rozwój znajdujący potwierdzenie w pracy twórczej.

Beata Michalak-Górna – od 2006 r. do początku bieżącego roku instruktorka wokalna w Świetlicy Wiejskiej w Starym Mieście. Obecnie prowadzi własne studio wokalne. Jej wychowankowie byli laureatami takich festiwali jak: Młode Talenty, Wygraj Sukces, Śpiewaj z Hugo, Rytm i Melodia, Canto Cantare, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie (rok 2013 – Grand Prix). Jest także autorką przedstawień oraz musicali, które były prezentowane na terenie gminy Stare Miasto i w Koninie. Obecnie prowadzi własne studio wokalne; pisze również teksty piosenek i śpiewa w zespole Red Line.

Podziękowanie:
Krzysztof Kędziora – za aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury oraz stworzenie nowego miejsca na kulturalnej mapie regionu.

Krzysztof Kędziora – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie od początku jego istnienia (2011 r.) Tworzył placówkę od podstaw – od budowania struktur, poprzez adaptację obiektu, po organizację działalności. W ciągu zaledwie dwóch lat działalności ośrodek stał się miejscem bogatej działalności impresaryjnej, edukacyjnej i medialnej. W ośrodku prowadzone są zajęcia artystyczne dla wszystkich grup wiekowych, funkcjonuje redakcja miesięcznika „Wiadomości Gminy Krzymów”, a także studio gminnej rozgłośni internetowej „Ale!RADIO”. Pod auspicjami Gminnego Ośrodka Kultury działają zespoły ludowe „Brzeźnianki” i „Krzymowiacy”, a w 2013 r. powstała orkiestra dęta.
Krzysztof Kędziora jest pomysłodawcą wielu przedsięwzięć kulturalnych, które cieszą się zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy Krzymów, ale niemal całego regionu.
Warto dodać, że w ośrodku działa również grupa teatralna, która w tym roku przygotowała swoją pierwszą premierę – „Intryga” Jaime Salome’a.

KARIATYDA HONOROWA
Szymon Pawlicki – w dowód uznania artystycznych osiągnięć oraz w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz rozwoju życia kulturalnego Konina.

Roman Szymon Pawlicki – aktor dramatyczny, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, zasłużony działacz „Solidarności”, aktywny opozycjonista w latach 80.
W końcu lat 50. kierował Powiatowym Domem Kultury w Koninie, był założycielem i reżyserem legendarnego kabaretu „Koński Ogon”.
Aktorskie szlify zdobywał w teatrach w Kaliszu, Gnieźnie, Szczecinie, Tarnowie, aż osiadł w Gdyni, gdzie występował w latach 1973-1981 w Teatrze Dramatycznym. W 1981 r. aresztowany  po pacyfikacji  strajku w Stoczni Gdańskiej. Tuż po przewiezieniu na komendę MO brutalnie pobity przez funkcjonariuszy SB, nie wrócił już do pełni sił. Po 11 miesiącach ze względu na pogarszający się stan zdrowia został zwolniony z więziennego szpitala w Bydgoszczy. Decyzją Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nie pozwolono mu na powrót do Teatru Dramatycznego w Gdyni. W ten sposób, aż na trzydzieści lat, musiał się pożegnać ze sceną.
Do 1989 r. pracował jako cieśla, a dla podziemnej „Solidarności” – jako drukarz.
Od 2000 r. na emeryturze.
W roku 2011 został honorowym gospodarzem Salonu Poezji Anny Dymnej w Konińskim Domu Kultury, stając się aktorskim partnerem Anny Dymnej, Ignacego Gogolewskiego, Andrzeja Seweryna, Daniela Olbrychskiego.
W 2013 r. Andrzej Seweryn – dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie zaproponował, aby Szymon Pawlicki powrócił na profesjonalną scenę, jako Dyndalski w „Zemście” Aleksandra Fredro, reżyserowanej przez Krzysztofa Jasińskiego. Niestety, wkrótce po tym, gdy w styczniu br., zaczęły się pierwsze próby w Warszawie, groźna choroba znów uniemożliwiła pracę.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007), honorową plakietką Związku Polskich Artystów Scen Polskich (2013 r.)