Przejdź do treści
Centrum-archiwum

NAKRĘCONA GMINA 2017: Krzymów, Kramsk, Koło

Przed nami kolejna edycja projektu pt. „Warsztaty filmowe i telewizyjne NAKRĘCONA GMINA – edukacja artystyczna młodzieży”.

Tym razem zadanie realizować będziemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia” dla młodzieży z gmin Krzymów, Kramsk i Koło.

Celem projektu jest edukacja artystyczna, wzbudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kreowanie aktywnych postaw kulturalnych i społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej oraz mieszkańców gmin Krzymów, Kramsk i Koło.

Warsztaty dla 20-osobowych grup prowadzi tworzący firmę „Good Film” Michał Baranowski – operator kamery, montażysta, grafik komputerowy, fotograf, producent telewizyjny.

Spodziewanym efektem warsztatów będą nakręcone przez uczestników spoty reklamowe promujące rodzime gminy. Zostaną one wyemitowane na integracyjnym spotkaniu podsumowującym projekt, podczas którego każda z reklamowanych gmin zaprezentuje także swoje najwartościowsze dokonania artystyczne.
Każdy ze spotów będzie zamieszczony na stronie internetowej danej gminy, stając się dla niej wartością w obszarze marketingu i promocji.

TERMIN I MIEJSCE:

23-24 września, godz. 9.00-15.30 – Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku
25-26 września, godz. 8.30-15.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie
7-8 października, godz. 9.00-15.30 – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu

Spotkanie podsumowujące:
22 listopada 2017 r. godz. 10:30
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Projekty dofinansowane są ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

23-24 września | Kramsk

25-26 września |Brzeźno (Gmina Krzymów)

7-8 października  | Powiercie (Gmina Koło)

22 listopada 2017 r. | Podsumowanie