Przejdź do treści
Wydarzenia 29 marca 2022

„PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI” 43. KONFRONTACJE TEATRÓW KŁODAWA  2022

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
43. KONFRONTACJI TEATRÓW DZIECIĘCYCH „PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI”
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, 29 marca 2022 r.

Komisja Artystyczna w składzie:
Marta Magalska – koordynatorka ds. edukacji i jakości literackiej z Teatru Pinokio w Łodzi
Piotr Osak – aktor z Teatru Pinokio w Łodzi
Krystian Weber – muzyk z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

po obejrzeniu 5 spektakli postanowiła przyznać:

2 równorzędne nagrody w wysokości 400 zł:
Teatrowi „APROPO” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Teatrowi „BIEDRONKI” Przedszkolaki z „Misia” z Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy

3 równorzędne wyróżnienia w wysokości 200 zł:
Teatrowi „STOKROTKI” Przedszkolaki z „Misia” z Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy
Teatrowi „SZPILKA” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku
Teatrowi „FANTAZJANA” ze Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie

Ponadto Komisja Artystyczna przyznała:
– wyróżnienie honorowe za najbardziej poruszający duet Muchy i Pająka (Teatr „BIEDRONKI”)
– wyróżnienie honorowe za świadomość budowania postaci scenicznych oraz wyjątkową kulturę słowa dla odtwórcy ról Szofera i Pana Trąbalskiego (Teatr „APROPO”).

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Komisja Artystyczna


Kolejność prezentacji

 1. Przedszkolaki z Misia – Biedronki z Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy
 2. Przedszkolaki z Misia – Stokrotki z Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy
 3. Teatr „Szpilka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Turku
 4. Teatr „APROPO” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu
 5. Teatr „Fantazjana” ze Szkoły Podstawowej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie

Orientacyjny Harmonogram

9.00 – 10.00 – rejestracja zespołów w biurze organizacyjnym
10.00 – 12.15 – prezentacje konkursowe
12.15 – 13.00 – obiad
13.00 – 16.00 – warsztaty dla uczestników
14.30 – spotkanie warsztatowe dla instruktorów
16.15 – ogłoszenie werdyktu


Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

 

43. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych odbędą się 29 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Spotkaniu towarzyszy hasło „Przestrzenie Wyobraźni”, które w pełni oddaje jego ideę oraz coroczne przesłanie Komisji Artystycznej. Celem Konfrontacji – poza prezentacją dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, wymianą doświadczeń i doskonaleniem warsztatu instruktorskiego – jest edukacja poprzez zabawę w teatr, polegająca na rozwijaniu twórczej postawy dziecka. Natomiast życzeniem organizatorów i jurorów – w dobie dosłowności i hiperrealizmu – kształtowanie myślenia teatralnego właśnie w oparciu o wyobraźnię.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. „Przestrzenie Wyobraźni” są projektem adresowanym do amatorskich zespołów teatralnych skupiających dzieci do lat 15, działających przy szkołach podstawowych, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach subregionu konińskiego (powiat koniński, kolski, słupecki, turecki).
 2. Zespoły teatralne prezentują spektakle w oparciu o wartościową literaturę polską i światową.
 3. Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń formalnych czy tematycznych.
 4. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.
 5. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach teatralnych. Koszty związane z przyjazdem zespołów ponosi instytucja delegująca.
 6. Każdy członek zgłoszonego zespołu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł na poczet kosztów organizacyjnych.
 7. Zebraną od zespołu kwotę należy wpłacić na konto CKiS: Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 11 marca 2022 roku (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty).
 8. W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
 9. Uczestnicy Konfrontacji udzielą Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu (do pobrania ze strony internetowej ckis.konin.pl), na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.

Karty zgłoszenia i oświadczenie, dokładnie wypełnione i podpisane, należy przesłać do dnia 11 marca 2022 roku na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Prezentacje ocenia Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, która zdecyduje o przyznaniu nagród zespołowych i indywidualnych. W jej skład wejdą specjaliści zajmujący się teatrem dziecięcym, amatorskim ruchem artystycznym i edukacją kulturalną.
Kryteria oceny brane pod uwagę przez Komisję obejmują: dobór repertuaru, sceniczną koncepcję, zadania aktorskie, oprawę plastyczną i muzyczną.

Werdykt Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia. Konieczne jest wskazanie właściciela rachunku.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

– warunki sceniczne i obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie), zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w karcie zgłoszenia,
– dyplomy oraz nagrody,
– posiłek dla wykonawców, instruktorów i opiekunów.

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 Organizatorzy apelują o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Na terenie całego obiektu wymagane jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos, jak również zachowanie dystansu społecznego. Opiekunowie zespołów zobowiązują się do przesłania – na późniejszym etapie – ewentualnych wymaganych przez Organizatora oświadczeń. Organizatorzy zobowiązują się do dezynfekcji pomieszczeń, z których będą korzystać uczestnicy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ew. przydzielenia zgłoszonych spektakli do bloków czasowych.

Harmonogram Konfrontacji będzie dostępny na stronie internetowej  www.ckis.konin.pl od 18 marca 2022 r.

Zespoły zgłaszają się w Biurze Organizacyjnym w GOK w Kłodawie  od godziny 9.00.

Informacji o Konfrontacjach udziela Paulina Pachulska-Wojdak – specjalista ds. programowych CKiS:  tel. 63  243 63 50, w godz. od 8.00 do 16.00.

www.ckis.konin.pl    www.facebook.com/ckis.konin

e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl