Przejdź do treści
Centrum-archiwum

WYBIJANIE ŻURU – zapis zwyczaju

„Wybijanie żuru – zapis zwyczaju” jest zadaniem ukierunkowanym na ustalenie faktycznego stanu zachowania zwyczaju ludowego o takiej samej nazwie, kultywowanego na terenie Gminy Kramsk (Wielkopolska Wschodnia), jako jeden ze zwyczajów Wielkanocnych.

Inspiracją do napisania projektu były słowa Oskara Kolberga, które odnajdujemy w tomie traktującym o Kujawach: „Na Kujawach zwykle w Wielki Czwartek wybijają żur, to jest: tłuką garnki napełnione popiołem, gnojem, błotem i innemi nieczystościami (niby żurem) o drzwi i okna chałup, a rozbiwszy one, mocno nieraz drzwi i okna popaskudzą.” Realizację projektu rozpoczną badania etnograficzne, których głównym celem będzie pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy na temat specyfiki zwyczaju zwanego wybijaniem żuru i innych zwyczajów Wielkanocnych. Ponadto, w ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty etnograficzne dla dzieci oraz kulinarne dla młodych kobiet. Najważniejszym efektem projektu będzie spektakl teatralny dokonujący rekonstrukcji zwyczaju wybijania żuru, którego scenariusz powstanie na podstawie materiałów zebranych podczas badań. Spektakl będzie zaprezentowany w Skansenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach, gdzie zostanie sfilmowany, a następnie udostępniony szerokiemu odbiorcy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Kultura ludowa. Instytucja zarządzająca: Departament Narodowych Instytucji Kultury.

TERMIN: 2013 r.

www.wybijaniezuru.ckis.konin.pl