Przejdź do treści
Archiwum 15 listopada 9:00-14:00

Rozwój kompetencji liderskich jako klucz do zrozumienia zespołu

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu.

Dla kogo?

 • kadry kierowniczej subregionu konińskiego,
 • osób zarządzających instytucjami,

reprezentujących takie podmioty jak:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje oświatowe i pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Bloki tematyczne i poruszane zagadnienia:

 • Kim jest lider i jakie ma zadania
 • Różne rodzaje autorytetu
 • Komunikacja zwrotna
 • Motywowanie
 • Cele pracownika i droga do nich
 • Teoria sprawiedliwości, czynniki higieny i satysfakcji
 • Różne potrzeby różnych pokoleń, praca w zespole wielopokoleniowym
 • Style zarządzania
 • Kultura organizacyjna

Metody i narzędzia pracy:

 • mini wykład, dyskusja, praca w grupach, praca samodzielna, studium przypadku

Dla uczestników szkolenia:

 • Konsultacje z prowadzącą dotyczące zagadnień na szkoleniu możliwe do 7 dni po szkoleniu
 • Imienne certyfikaty

Prowadząca:

Anna Rudnicka – menedżerka, animatorka, trenerka, wykładowczyni akademicka, przedsiębiorczyni – właścicielka marki szkoleniowej „Kultura na Czasie”. Kilkanaście lat związana zawodowo z instytucjami kultury jako dyrektorka ośrodków kultury i biblioteki. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz zarządzanie w sektorze publicznym. Uczestniczka programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

„Lider w rzeczywistości hybrydowej”, Programu Rozwoju Bibliotek oraz certyfikowana trenerka VCC. Członkini Zrzeszenia Forum Kraków działającego na rzecz animacji kultury. Laureatka Plebiscytu Osobowość Roku w kategorii Kultura na Dolnym Śląsku. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze zarządzania kulturą i rozwoju kadr kultury.

Prowadzi autorski blog dla kadry zarządzającej instytucji kultury kulturanaczasie.pl, na którym pisze o planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań kulturalnych, zarządzaniu sobą i pracownikami, relacjach, budowaniu kultury organizacyjnej czy prawnych aspektach działania instytucji kultury.

Termin: 15 listopada 2023 roku, godz. 09.00 – 14.00
Miejsce: CKiS-DK Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin
Zgłoszenie: do 10 listopada 2023 roku
Koszt udziału: 200 zł + VAT 23%
Przerwy – w trakcie kawa na doładowanie baterii i coś słodkiego  !

Rekrutacja:


Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do  10 listopada br. wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona.

Niezwłocznie po otrzymaniu emaila potwierdzającego dostępność szkolenia należy dokonać, w wyznaczonym terminie opłaty za szkolenie na wskazane konto.

Koszt: 200 zł + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 10 listopada br.

Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej 5 dni roboczych przed szkoleniem. W przeciwnym razie w przypadku nieobecności na szkoleniu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Szkolenie  stacjonarne. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:


Renata Rudowicz- specjalistka ds. programowych
Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury Oskard w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel. (63)2746603
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl