Przejdź do treści
Wieża-archiwum 7 maja - 4 czerwca 2021

Antoni Grabowski | Stanisław Kośmiński wystawa rzeźby „Korespondencje”

Zapraszamy serdecznie na otwarcie wystawy prac Antoniego Grabowskiego i Stanisława Kośmińskiego „Korespondencje”. Rzeźby obu artystów będzie można oglądać od 7 maja w Galerii CKiS Wieży Ciśnień. Wernisaż odbędzie się o g. 18.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wystawa jest prezentacją rzeźby w drewnie autorstwa Antoniego Grabowskiego i Stanisława Kośmińskiego.

Artystów tych łączy zamiłowanie do drewna jako materii rzeźbiarskiej, Zakopane i słynne liceum plastyczne noszące imię Antoniego Kenara.

Grabowski ukończył tę szkołę w 1959 roku i po odbyciu studiów na warszawskiej Akademii przez blisko 40 lat nauczał w niej rzeźby. Był pierwszym nauczycielem rzeźby Stanisława Kośmińskiego, który naukę w szkole plastycznej rozpoczął w 1999 roku w wieku 13 lat. Kośmiński przygodę ze sztuką kontynuował w Toruniu, gdzie obecnie mieszka i pracuje.

Po latach doszło do artystycznego spotkania w konińskiej Galerii, będącej w tym czasie swoistym pomostem między Toruniem i Zakopanem. Spotkanie to zrodziło się spontanicznie, ze wzajemnego uznania i sympatii, pomimo trudności i odległości. Artystów łączą podobne poglądy na sztukę wyrażające się w przywiązaniu do tradycji, poszukiwaniu własnego stylu i języka wypowiedzi, szczerości i uczciwości artystycznej.

Drewniana rzeźba
A. Grabowski, Kenar na ścianie 2015, 34x20x5,5 cm

Antoni Grabowski

Urodził się w 1937 roku w Łętowni. W 1959 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W roku 1965 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby.
W tym samym roku został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1965 – 2004 był nauczycielem rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.
W latach 1982-1991 pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Wielokrotnie otrzymywał nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz dydaktyczne i wychowawcze.
Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.
Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Łazienkach Królewskich w Warszawie, Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Zdjęcie przedstawia drewnianą rzeźbę
S. Kośmiński, Schnięcie, 2014, 36 x 40 x 2 cm

Stanisław Kośmiński

Urodził się w 1987 roku w Zakopanem. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem (2007), kierunku Rzeźba (2013) oraz studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych (2017) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Katedrze Architektury Wnętrz i Rzeźby.
Autor pięciu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad 40 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Medalierskiej FIDEM, Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej oraz Prezes Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte”.
Tworzy głównie w drewnie, zarówno małe formy rzeźbiarskie jak i kilkumetrowe realizacje. W obszarze jego twórczych zainteresowań znajdują się również: medalierstwo, rekonstrukcje snycerskie i formy piernikarskie.

Katalog wystawy do kupienia w Galerii w cenie 10 zł.

okładka katalogu Korespondencje
graficzna informacja o obostrzeniach związanych z covid-19